EN | NL

Over Flandrica.be

Digitalisering wordt een steeds belangrijker onderdeel binnen het brede erfgoedbeleid. Ook in de sector van de erfgoedbibliotheken is deze evolutie volop aan de gang. Op nationaal en internationaal vlak werden standaarden vastgelegd en grote projecten opgestart.

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek bundelt de inspanningen op het gebied van digitalisering van de Vlaamse erfgoedbibliotheken, en van de zes partners van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek in het bijzonder, in een virtuele Vlaamse erfgoedbibliotheek, die de naam Flandrica.be kreeg.

Hoogtepunten uit Vlaamse collecties

Flandrica.be is een portaalsite voor integraal gedigitaliseerd materiaal uit Vlaamse erfgoedbibliotheken. Het corpus bestaat uit 'Flandrica', publicaties geproduceerd in Vlaanderen of handelend over Vlaanderen, en unica uit het Vlaams patrimonium zoals handschriften.

De nadruk ligt in eerste instantie op visueel attractief of cultuurhistorisch interessant materiaal, dat ter beschikking wordt gesteld in een hoogwaardige kwaliteit en ruim wordt gecontextualiseerd, onder andere via toelichtende beschrijvingen en rondleidingen. Het gaat om een online collectie van 425 stuks op het moment van de lancering. Daarna zal Flandrica.be regelmatig worden aangevuld met nieuw gedigitaliseerd materiaal van de zes partnerbibliotheken.

Flandrica.be gunt zo cultuurliefhebbers en onderzoekers in binnen- en buitenland een blik op de rijkdom van de collecties in Vlaanderen. Iedereen krijgt er vrije toegang tot gedigitaliseerd bibliotheekerfgoed. Om de aanwezigheid en zichtbaarheid van Vlaams typografisch erfgoed op het internet nog verder te verhogen, wordt de inhoud van Flandrica.be ook opgenomen in Europeana.

Een netwerkproject

Flandrica.be werd ontwikkeld in een genetwerkt project, waarbij medewerkers uit de verschillende partnerbibliotheken een bijdrage leverden aan de uitvoering van een vijftal werkpakketten. Een werkpakket werd dus niet door één bibliotheek gerealiseerd, maar altijd door alle zes. Het projectteam van Flandrica.be bestond uit vier werkgroepen voor werkpakket 1 t.e.m. 4 en een stuurgroep, die ook de uitvoering van werkpakket 5 op zich nam.

Hiervoor werd bewust gekozen met het oog op expertiseopbouw en -uitwisseling, wat een belangrijke tweede doelstelling van het project is. Het project stelt alle partnerbibliotheken in staat om erfgoedmateriaal op een kwaliteitsvolle manier te digitaliseren en online ter beschikking te stellen. Daarbij werd zo veel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande standaarden, richtlijnen, best practices, etc.


Flandrica.be wordt gefinancieerd uit de structurele subsidie die de Vlaamse Erfgoedbibliotheek ontvangt van de Vlaamse gemeenschap en met bijdragen van de partnerbibliotheken.

 

Geavanceerd zoeken

Sluiten